Årsmöte 2015

Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng‐Gäng till årsmöte

                               Söndag den 8 Mars ca kl 15.00

                                Plats: Etelhems bygdegård

För att få rösta på mötet måste medlemsavgiften vara betald för år 2015. Betalar du via Bg: 5932‐2719 så ta med kvittot till kassören för att kunna få rösta på årsmötet. Medlemsavgiften är 150:‐ för enskild medlem och 200:‐ för familj för år 2015. Om du betalar för familj, glöm inte att ange namn och ålder på familjemedlemmarna. Möjlighet finns att erlägga avgiften direkt till kassören innan mötet börjar.