Weekend träff 6-8 mars

Vi planerar ha en träff i Etelhem med omnejd den 6 -8 mars 2015. För de som kommer från fastlandet den 6:e har vi ordnat gemensam avfärd från Visby lagom tid efter att Gotlandsbåtarna har kommit i hamn och övernattning från 6:e till 7:e. Mer info senare.

Första körpasset är 7/3 kl 9 på lördagen en bit ifrån Etelhem. Lunch ordnas vid en grill i en skogsglänta. Andra körpasset är kl 13 på ett nytt ställe. Åter till Etelhem bygdegård för middag kl 18.

Fri körning på anvisad plats på söndagen med lunch mitt på dagen och avslutas med årsmöte kl 15. För dem som skall med båten hem på eftermiddagen är lämplig avfärd kl 14.

Träffavgift för:     icke medlemmar 400 kr per bil

medlemmar 200 kr per bil

Anmälan senast den 22 februari till: ordforande@mkgtg.se

I anmälan skall antal bilar, personer och om ni ansluter till träffen på fredag eller lördag anges.

För närmare information www.mkgtg.se

 

Väl mött i skogen

 

Magnus Björklund
Ordförande

Årsmöte 2015

Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng‐Gäng till årsmöte

                               Söndag den 8 Mars ca kl 15.00

                                Plats: Etelhems bygdegård

För att få rösta på mötet måste medlemsavgiften vara betald för år 2015. Betalar du via Bg: 5932‐2719 så ta med kvittot till kassören för att kunna få rösta på årsmötet. Medlemsavgiften är 150:‐ för enskild medlem och 200:‐ för familj för år 2015. Om du betalar för familj, glöm inte att ange namn och ålder på familjemedlemmarna. Möjlighet finns att erlägga avgiften direkt till kassören innan mötet börjar.